WOLONTARIAT

Wolontariat ma na celu rozwijanie humanitaryzmu, przedsiębiorczości i uwrażliwienie na potrzeby innych. Wolontariusze uczestniczą w akcjach charytatywnych wpierających instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Działalność woluntarystyczna:

– jest odpowiednia dla osób w każdym wieku;

– oznacza wszechstronną działalność, ukierunkowaną na pomoc ludziom potrzebującym, a także osobom chcącym się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę, sięgającym wyżej i dalej;

– jest to pomoc zarówno jednostkowa, jak i grupowa, działalność i współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz samorządem terytorialnym;

– stanowi dobrze spożytkowany czas, daje satysfakcję i radość istnienia, działania i dawania siebie innym oraz czerpania od innych;

– pozwala rozwijać się w różnych płaszczyznach życia, poznawać nowych ludzi, realizować się, wypełniać aktywnie i twórczo wolny czas, pokonywać własne trudności, przywrócić wiarę w siebie i swoje możliwości….i wiele wiele wiele innych pozytywnych aspektów

KLUB „ Aktywny  50+”

„ Szczęście wydaje się być stworzone po to, żeby je dzielić”

Jean Racine

W ramach klubu oferujemy:

–        uczestnictwo w szkoleniach;

–        zajęcia sportowe: nordic walking, aerobic;

–        wyjścia kulturalne;

–        imprezy integracyjne;

–        naukę języków obcych.

Zajęcia odbywają się na ul. Jagielońskiej 10.


WOLONTARIAT

„ Żyć to znaczy pomagać innym. Trzeba się troszczyć o cudze szczęście”

Raoul Follereau

Skorzystaj z możliwości:

–        prowadzenia zajęć z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi;

–        brania udziału w imprezach integracyjnych i szkoleniach;

–        zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności;

–        wywoływania uśmiechu na twarzach osób chorych, niepełnosprawnych i dzieci.

Kontakt w sprawie wolontariatu:

Agnieszka  Ruczyńska

a.ruczynska@flandria.pl

koordynator regionalny

Tel.664631470


 

Komentowanie wyłączone.