PROJEKTY

Projekt Kcynia – „Razem nie tylko w Święta”

Projekt powstał z myślą o podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo ex Chao” Okręgu Kujawsko – Pomorskiego, które prowadzi działalność dobroczynną, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży. Celem Stowarzyszenia jest m.in. zapobieganie narkomani, alkoholizmowi, przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym, szczególnie dotyczącym dzieci i młodzieży, zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży, w  tym osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym prawa do nauczania, wychowania,  opieki i wszechstronnego rozwoju. Nawiązując do wizji naszego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”, która działa w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, tj. zdrowia psychicznego, fizycznego, jak i społecznego, a także do misji integracji ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osamotnionych chcemy, aby nasze działania miały szerszy oddźwięk. Pragniemy oprócz grupy osób niepełnosprawnych objąć działaniami osoby starsze z lokalnie działającego Klubu Seniora, a także dzieci z przedszkola.

1. Warsztaty z ćwiczenia pamięci i koncentracji prowadzone dla Klubu Seniora i słuchaczy Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Fot. A. Grabiszewska

2. Warsztaty z logopedą w Przedszkolu Miejskim im. Ziemi Pałuckiej.

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska 

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska

3. Zajęcia z fizjoterapeutą dla podopiecznych Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao”

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska

Fot. A. Grabiszewska