OPIEKA

OPIEKA  WOLONTARYSTYCZNA

Analizując pakiet potrzeb społecznych łatwo daje się zauważyć, iż stale on wzrasta i pozostaje wciąż niezaspokojony. Wyjściem z tej sytuacji, a przynajmniej minimalizowaniem jej skutków, może okazać się właśnie działalność wolontariatu. Wszędzie, gdzie drugi człowiek potrzebuje pomocy, tam ze swoim przesłaniem wkracza nasz wolontariat z konkretną ofertą.

Obszar działań naszego wolontariatu z każdym rokiem stale się poszerza. Dotychczas wolontariusze zostali zaangażowani m.in. do pracy w Świetlicy Terapeutycznej , są obecni w Stowarzyszeniu Stwardnienia Rozsianego SM, niosą pomoc dzieciom umieszczonym na Oddziale Kardiologicznym Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego i dzieciom z Placówki Wielofunkcyjnej Bydgoskiego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

Nasi wolontariusze prowadzą także wolontariat domowy:

  • udzielają korepetycji –uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  • uczą dzieci niepełnosprawne gry na instrumentach muzycznych;
  • opiekują się osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Nasi wolontariusze aktywnie włączają się także do imprez okolicznościowych, organizowanych zarówno na terenie Bydgoszczy jak i miejscowości, w których mamy swoje oddziały. Uczestniczą również w akcjach profilaktycznych i prowadzą warsztaty dla członków Stowarzyszenia.

 

Szpital Dziecięcy

Prace wykonane przez dzieci w szpitalu

 OPIEKA MEDYCZNA

Przesłaniem naszej działalności jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług medycznych. W naszym regionie można skorzystać z opieki kardiologa – Zofia Grąbczewska, z zabiegów rehabilitacyjnych i porady lekarza rehabilitanta w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej – Alicja Grodzka -Marut. Oferują oni rabat dla członków Stowarzyszenia.

Plakat – partnerzy

Dane dotyczące opieki medycznej znajdują się w zakładce partnerzy.

 

Komentowanie wyłączone.