AKTYWIZACJA

Jednym z działań SWP “Flandria” jest aktywizacja społeczna, czyli  „wywołanie motywacji”.  Osiągana jest ona poprzez specjalistyczne oddziaływania głównie psychologiczne i psychospołeczne korygujące, kształtujące i rozwijające umiejętności osobiste i społeczne osób starszych, niepełnosprawnych i innych. Umożliwiamy im uzyskania aktywniejszego i bardziej samodzielnego uczestnictwa w życiu społecznym, zaistnienia w środowisku i wzmocnienia wiary we własne siły.

Aktywizacja osiągana jest poprzez prowadzenie różnego rodzaju działań tj:

1. Kluby aktywności – “Aktywni 50+”.

2. Warsztaty.

W regionie bydgoskim Klub „Aktywni 50+” regularnie spotyka się podczas spotkań tematycznych/prozdrowotnych, spotkań okolicznościowych, wyjść do kina, opery i teatru (warsztaty „Flandryjskie spotkania z kulturą”). Nie tylko seniorzy, ale wszyscy posiadacze karty Stowarzyszenia mogą korzystać z organizowanych przez nas warsztatów, między innymi:

Flandryjskie spotkania z kulturą – wyjście do kina